• אנו רואים בכם, חברי הקהילייה את הנכס היקר ביותר שלנו , נכס אשר שמנו לנו למטרה להגן עליו באמצעי אבטחה מחמירים.
 • אנו נעזרים לפיכך באמצעי הצפנה והגנה מהמתקדמים ביותר - הן לגבי מאגר החברים ופרטיהם, והן לגבי נתוני הסקרים.
 • אנו מתחייבים בזאת לחיסיון מלא על פרטיך האישיים.
 • אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לכל גורם מסחרי אחר.
 • אנו מתחייבים להשתמש בפרטיך אך ורק בהתאם לתקנון החברה ולמטרות מחקר.
 • כמקובל בענף מחקר השווקים כל המידע הנאסף עבור מזמיני הסקרים שייך להם בלבד.
 • מידע זה לא יועבר לכל גורם אחר אלא באישור מזמין המחקר.
 • נתוני הסקרים יישמרו על שרת הסקרים הייעודי שלנו למשך 12 חודשים ויעמדו לרשות מזמיני המחקרים לסקרי מעקב נוספים.
 •  ניתן יהיה לשמור נתונים לזמן ארוך יותר לפי בקשה מיוחדת.
 • שרת הסקרים שלנו מאובטח ואינו נגיש לגורמים חיצוניים לפנל.
 • אנו מתחייבים להשתמש בפרטיך אך ורק בהתאם לתקנון החברה ולמטרות מחקר.
 • אנו חתומים על אמנה בינלאומית של מכוני המחקר המחייבת אותנו לכללי אתיקה מקצועית ואבטחת נתונים ומידע הגבוהים ביותר.